PRISTUPNICA i izjava o prihvatanju članstva

a) Podaci o vlasniku/direktoru:
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
b) Podaci o firmi/preduzeću/kompaniji*:
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Zaposleno osoblje/radnici
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Kvalifikacija radnika
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
c) Kontakt osoba/odgovorna osoba
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
**Informacije koje se traže, a označene su zvjezdicom, morate jasno i čitko upisati! Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću tvrdim da su svi podaci gore navedeni istiniti i tačni, te svojim potpisom i pečatom potvrđujem da sam upoznat sa svim pravima, obavezama i odgovornostima koje proizilaze iz ovog članstva, a koja su propisana Statutom i drugim pravnim aktima Udruženja.

Naši partneri