MANN+HUMMEL BA d.d.

Dodatne informacije

  • Djelatnost: Proizvodnja filtera ulja, zraka, goriva i hidraulike za auto-industriju ( putnički i teretni program ), filtera za građevinske mašine, filtera za industrijske mašine, kao i filtera za prečišćavanje otpadnih voda.
  • Direktor: Mahmut Galijašević
  • Mjesto: Bukva bb, Tešanj
  • Telefon: 032/650-585, 032/650-742
  • E-mail: -
  • ID/PDV: 4218101770001
  • Web strana: www.mann-hummel.com