EKO HARI M d.o.o.

Dodatne informacije

  • Djelatnost: Otkup, prerada i prodaja sekundarnih sirovina
  • Direktor: Alkaz Armina
  • Mjesto: Vukovo bb, Tešanj
  • Telefon: 032/664-303, 061/268-660
  • E-mail: -
  • ID/PDV: 4218449420004
  • Web strana: -