B&M COMERC d.o.o.

Dodatne informacije

  • Djelatnost: Proizvodnja MTZ opreme i kožne konfekcije
  • Direktor: Omahić Fikret
  • Mjesto: Bukva bb, Tešanj
  • Telefon: 032/667-380, 032/667-380, 062/993-051
  • E-mail: -
  • ID/PDV: -
  • Web strana: -